ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล คำหยาด
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 29 ก.พ. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256379,53070,389----------149,919
256248,788100,664161,638164,731143,987112,38976,35478,55274,57167,003112,09980,4521,221,228
2561---------211,4595412,021
ยอดยกมาตั้งแต่ 24 ธ.ค. 2561 ถึง 31 ธ.ค. 2560   8,111
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,381,279
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี