หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาร่างแผนดำเนินงานปี 63 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 219  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลปี 62 [ 17 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปี 62 [ 18 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบล (2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)(โครงการเกินศักยภาพ) [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)ส่วนที่1 [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-65)ต่อ [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต. [ 27 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-64) [ 27 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)     2