หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)