หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศรายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมฯ [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศมาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศรายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน [ 25 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 19 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต.คำหยาด [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)     2