หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการฯ [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ.2564-2566) [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
แผนดำเนินงานประจำปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
แผนดำเนินงานประจำปี 2563 [ 15 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) [ 11 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
แผนป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) [ 11 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ.2561-2563) [ 11 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)