หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2563 [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. [ 24 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 19 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมฯ [ 19 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)     2