หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)     2