หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 8 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ข้อบัญญัติ สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 8 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
ข้อบัญญัติ ประปา [ 8 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
ข้อบัญญัติ ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ [ 8 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
ข้อบัญญัติ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 8 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ข้อบัญญัติ การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย [ 8 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ [ 8 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)