องค์การบริหารส่วนตำบล คำหยาด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 
 
 
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ในพื้นที่รับผิดชอบ

พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน
 
 
 
 

การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน

เด็ก เยาวชน ประชาชนตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด
 
 
 
 

ส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

สนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มอาชีพ
 
 
 
 

รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงภูมิทัศน์ของทางเดิน ถนนแหล่งน้ำ ในพื้นที่รับผิดชอบ

สนับสนุนการป้องกันสาธารณภัย ภัยพิบัติต่าง ๆ
 
 
 
 

ส่งเสริมให้มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการเมืองและข้าราชการประจำ
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120 โทร : 035-940-233
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคำหยาด
จำนวนผู้เข้าชม 10,559,948 เริ่มนับ 24 ธ.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-940-233